Historien om Elmontage började år 1976 när Sven-Olof Nyberg köpte Utterströms Elektriska i Norrfjärden som grundades under 1950-talet. Sven-Olof hade redan från början väldigt högt ställda krav på yrkesstolthet och noggrannhet.

Företaget ombildades till aktiebolag år 1990 under sitt nuvarande namn och redan då som nu består den huvudsakliga verksamheten av olika typer av elinstallationer. 

2008/2009 flyttade företaget i i sina nuvarande lokaler på Hammarvägen, som byggdes ut under 2010/2011 för att bättre passa verksamheten.

2011 skedde ett generationsskifte då nästa generation, Sven-Olofs son Andreas Nyberg tog över företaget. Företaget bedrivs fortfarande med samma krav på yrkesstolhet och noggrannhet som Sven-Olof lade grunden till för drygt 40 år sedan.

Vi ser ljust på framtiden och vår målsättning är att fortsätta utveckla verksamheten.